Zveme Vás na konferenci POROD 2022


U příležitosti 110. výročí založení dnešní Fakultní nemocnice Ostrava a 20. výročí Gynekologicko-porodnické kliniky v areálu v Ostravě Porubě Vás zveme na konferenci „POROD 2022“.

Je našim přáním uspořádat tak trochu jiné setkání. Zatímco většina porodnických konferencí se zabývá patologickými stavy a jejich řešením, informuje o nejnovějších poznatcích v oblasti závažných klinických jednotek a často mívá oddělenou část pro lékaře a porodní asistentky, my chceme uspořádat společné setkání zainteresovaných profesních skupin na téma NORMÁLNÍHO PORODU A JEHO PODPORY.

Zveme proto nejen lékaře a porodní asistentky, ale i ostatní zdravotníky, zejména fyzioterapeuty.

Chceme se bavit o významu normálního porodu, jeho podpoře, o reálných či nereálných očekáváních žen a moderním porodnictví. Ale i o cestě, po které jsme dospěli k dnešním perinatologickým výsledkům, které bezesporu patří ke světové špičce.

Budou přednášet pouze vyzvaní odborníci z České republiky, Slovenka a Rakouska, kteří dostanou velký prostor k detailní prezentaci svého tématu. Akce tak stojí na pomezí konference aintenzivního vzdělávacího kurzu.

V rámci programu proběhnou 3 tematická diskusní fóra zaměřená na:
  
 • Silné a slabé stránky porodnické péče v ČR
 • Duševní porodní trauma
 • Porod a pánevní dno
A bezpochyby dalším zajímavým momentem bude i večerní projekce filmu „Neviditelná“ doplněná o diskusi s režisérkou Maiou Martiniak.
 
Těšíme se na Vás.

Ondřej Šimetka a Marika Bajerová

Hlavní témata

 • Fyziologie porodu
 • Fyzioterapie před, v průběhu porodu a po něm
 • Podpora normálního porodu
 • Podpora a význam bondingu
 • Duly na porodním sále
 • Fyzická výbava žen k porodu
 • Pohled na poporodní adaptaci novorozence
 • Nutné a zbytné intervence do porodu
 • Normální porod koncem pánevním
 • Strategie snižování počtu porodnických intervencí
 • a další
 
Konference Porod 2022 se koná pod záštitou:
děkana LF OU, doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, FRCPS
ředitele FN Ostrava, MUDr. Jiřího Havrlanta
ministra zdravotnictví ČR, prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR
ministra zdravotnictví SR, MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH

Odbornou garanci poskytl a spolupořadatelem akce je:
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP
 
​​​​​​​​​​