Středa, 15. června 2022

14:00
Zahájení Ondřej Šimetka, Rastislav Maďar

14:15–14:25
Bleskový úvod do normálního porodnictví – pravidlo 80:15:5
Ondřej Šimetka

14:30–15:30
Key note lecture 1
Stav české perinatologie a cesta k dnešním výsledkům

Petr Velebil
Stav české neonatologie v roce 2022
Zbyněk Straňák

15:30–16:45
Úvodní přednášky ke kulatému stolu o porodní péčiOndřej Šimetka
  
 • Dispenzární péče v těhotenství v ČR
  Radovan Vlk
 • Systém péče PA o těhotnou ženu v Rakousku
  Romana Landl, Branislav Vojtassak (AKH Melk, Rakousko)
 • Kojení v ČR v číslech
  Milena Dokoupilová
16:45–17:15 | Přestávka
  
17:15–18:30
Kulatý stůl: Silné a slabé stránky porodní péče v ČRmoderuje Ondřej Šimetka
  
 • Představení programu perinatal.cz
  Antonín Šebela
 • Komentář ke vzdělávání PA
  Markéta Moravcová
 • Komentář z pohledu komunitní PA
  Radmila Dorazilová
 • Komentář z pohledu CPA
  Jan Matěcha
 • Vít Unzeitig | diskutující
 • Olga Richterová | diskutující 
 • Plány ministerstva
  Josef Pavlovic

20:00
Doprovodný večerní program
Projekce filmu „NEVIDITELNÁ“ a diskuse s režisérkou Maiou Martiniak
 

Čtvrtek, 16. června 2022

9:00–9:50
Key note lecture 2
Současné ženské tělo a jeho připravenost k porodu

Marika Bajerová

9:50–12:15
Podpora přirozeného porodu I. | komentuje Peter Kaščák, Jan Matěcha
    
 • Zpět k základům: mechanismus přirozeného porodu
  Ondřej Šimetka
 • Význam přirozeného porodu pro matku a dítě z pohledu EBM
  Peter Kaščák
15 minut přestávka
 
 • Jak dosáhnout snížení frekvence SC?
  Jozef Záhumenský
 • Jak dál po neúspěšném zevním obratu plodu?
  Lukáš Hruban
 • Porod koncem pánevním pohledem PA
  Pavla Nagy
12:15–13:30 | Oběd

13:30–15:30
Podpora přirozeného porodu II. | komentuje Richard Špaček, Alžběta Samková
      
 • Modelová kazuistika: možnosti fyzioterapie v průběhu porodu
  Marika Bajerová, Richard Špaček
 • Role duly v peripartálním období
  Alžběta Samková, Lenka Trešlová
 • Porodní bolesti CPA FN Brno
  Miluše Kameníková
 • Význam bondingu pro matku a dítě
  Marcela Peremská
 • Výlučné dojčenie 6 mesiacov: faktory a prediktory úspešného dojčenia
  Michaela Galková
15:30–16:00 | Přestávka

16:00–18:00
Kulatý stůl: Psychické porodní trauma | moderuje Klára Laurenčíková
  
 • Klára Laurenčíková | předsedkyně Výboru pro práva dítěte při Vládě ČR
 • Anna Štefanidesová | Liga lidských práv – přednáška
 • Jana Černá | psycholog, FN Plzeň
 • Lukáš Hruban | GPK MU a FN Brno
 • Antonín Šebela | Národní ústav duševního zdraví – projekt Perinatal.cz
 • Pavla Nagy | FN Brno – diskutující 
 • Ivana Antalová | Česká ženská lobby – diskutující 

20:00
Společenský večer
 

Pátek, 17. června 2022

9:00–12:00
Kulatý stůl: Porod a pánevní dno | Moderuje Jozef Záhumenský, Ondřej Šimetka
  
 • Dopady vaginálního porodu na organismus ženy pohledem urogynekologa
  Ladislav Krofta
 • Jak správně chránit hráz u porodu 
  Vladimír Kališ
 • „Damage control“ – okamžitá a následná péče o pánevní dno a hráz po porodním poranění
  Marika Bajerová
30 minut přestávka
 
 • Důsledky nedostatečného ošetření pánevního dna
  Michaela Havlíčková
 • Pohled PA z praxe
  Eva Müllerová 
 • Komentář sociologa – co si o tom všem myslí ženy? 
  Ema Hrešanová
 • Aniball – šance na hladší porod? | SPONZOROVANÁ PŘEDNÁŠKA
  Karel Fousek

12:00–13:00
 • Primitivní reflexy – význam, souvislosti a důsledky
  Veronika Kristková
 • Co je a co není Kiss syndrom 
  Tomáš Zemánek
13:00
Závěr konference
Konference Porod 2022 se konala pod záštitou:
děkana LF OU, doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, FRCPS
ředitele FN Ostrava, MUDr. Jiřího Havrlanta
ministra zdravotnictví ČR, prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR
ministra zdravotnictví SR, MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH

Odbornou garanci poskytl a spolupořadatelem akce byla:
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP
 
​​​​​​​​​​