Předběžný program konference

  Zkrácený program konference v PDF ke stažení zde

Středa, 15. června 2022

14:00
Zahájení Ondřej Šimetka, Rastislav Maďar

14:15–14:25
Bleskový úvod do normálního porodnictví – pravidlo 80:15:5
Ondřej Šimetka

14:30–15:30
Key note lecture 1
Stav české perinatologie a cesta k dnešním výsledkům

Petr Velebil
Stav české neonatologie v roce 2022
Zbyněk Straňák

15:30–16:45
Úvodní přednášky ke kulatému stolu o porodní péčiOndřej Šimetka
  
 • Dispenzární péče v těhotenství v ČR
  Radovan Vlk
 • Systém péče PA o těhotnou ženu v Rakousku
  Romana Landl, Branislav Vojtassak (AKH Melk, Rakousko)
 • Kojení v ČR v číslech
  Milena Dokoupilová
16:45–17:15 | Přestávka
  
17:15–18:30
Kulatý stůl: Silné a slabé stránky porodní péče v ČRmoderuje Ondřej Šimetka
  
 • Představení programu perinatal.cz
  Antonín Šebela
 • Komentář ke vzdělávání PA
  Markéta Moravcová
 • Komentář z pohledu komunitní PA
  Radmila Dorazilová
 • Komentář z pohledu CPA
  Jan Matěcha
 • Vít Unzeitig | diskutující
 • Olga Richterová | diskutující 
 • Plány ministerstva
  Josef Pavlovic

20:00
Doprovodný večerní program
Projekce filmu „NEVIDITELNÁ“ a diskuse s režisérkou Maiou Martiniak
 

Čtvrtek, 16. června 2022

9:00–9:50
Key note lecture 2
Současné ženské tělo a jeho připravenost k porodu

Marika Bajerová

9:50–12:15
Podpora přirozeného porodu I. | komentuje Peter Kaščák, Jan Matěcha
    
 • Zpět k základům: mechanismus přirozeného porodu
  Ondřej Šimetka
 • Význam přirozeného porodu pro matku a dítě z pohledu EBM
  Peter Kaščák
15 minut přestávka
 
 • Jak dosáhnout snížení frekvence SC?
  Jozef Záhumenský
 • Jak dál po neúspěšném zevním obratu plodu?
  Lukáš Hruban
 • Porod koncem pánevním pohledem PA
  Pavla Nagy
12:15–13:30 | Oběd

13:30–15:30
Podpora přirozeného porodu II. | komentuje Richard Špaček, Alžběta Samková
      
 • Modelová kazuistika: možnosti fyzioterapie v průběhu porodu
  Marika Bajerová, Richard Špaček
 • Role duly v peripartálním období
  Alžběta Samková, Lenka Trešlová
 • Porodní bolesti CPA FN Brno
  Miluše Kameníková
 • Význam bondingu pro matku a dítě
  Marcela Peremská
 • Výlučné dojčenie 6 mesiacov: faktory a prediktory úspešného dojčenia
  Michaela Galková
15:30–16:00 | Přestávka

16:00–18:00
Kulatý stůl: Psychické porodní trauma | moderuje Klára Laurenčíková
  
 • Klára Laurenčíková | předsedkyně Výboru pro práva dítěte při Vládě ČR
 • Anna Štefanidesová | Liga lidských práv – přednáška
 • Jana Černá | psycholog, FN Plzeň
 • Lukáš Hruban | GPK MU a FN Brno
 • Antonín Šebela | Národní ústav duševního zdraví – projekt Perinatal.cz
 • Pavla Nagy | FN Brno – diskutující 
 • Ivana Antalová | Česká ženská lobby – diskutující 

20:00
Společenský večer
 

Pátek, 17. června 2022

9:00–12:00
Kulatý stůl: Porod a pánevní dno | Moderuje Jozef Záhumenský, Ondřej Šimetka
  
 • Dopady vaginálního porodu na organismus ženy pohledem urogynekologa
  Ladislav Krofta
 • Jak správně chránit hráz u porodu 
  Vladimír Kališ
 • „Damage control“ – okamžitá a následná péče o pánevní dno a hráz po porodním poranění
  Marika Bajerová
30 minut přestávka
 
 • Důsledky nedostatečného ošetření pánevního dna
  Michaela Havlíčková
 • Pohled PA z praxe
  Eva Müllerová 
 • Komentář sociologa – co si o tom všem myslí ženy? 
  Ema Hrešanová
 • Aniball – šance na hladší porod? | SPONZOROVANÁ PŘEDNÁŠKA
  Karel Fousek

12:00–13:00
 • Primitivní reflexy – význam, souvislosti a důsledky
  Veronika Kristková
 • Co je a co není Kiss syndrom 
  Tomáš Zemánek
13:00
Závěr konference