Projekt je podpořen finanční dotací
Moravskoslezského kraje
​​​​​Projekt je realizován s finanční podporou
statutárního města Ostrava

Partneři konference

Partneři pitného režimu
​​​​