Odborná garance

Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP
 
​​​​​​​​​​

Konference se koná pod záštitou

děkana LF OU, doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, FRCPS
ředitele FN Ostrava, MUDr. Jiřího Havrlanta
ministra zdravotnictví ČR, prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR
ministra zdravotnictví SR, MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH

Vědecký výbor

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA – prezident konference
Mgr. Marika Bajerová
Mgr. et Bc. Radmila Dorazilová
PhDr. Miloslava Kameníková
Ing. Ivana Antalová
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.
MUDr. Peter Kaščák, Ph.D.
prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.