Akreditace ČLK

Vzdělávací akce je akreditována Českou lékařskou komorou a pořádána dle stavovského předpisu ČLK číslo 16.
ID akce: 106498

Ohodnocení
 
  • pasivní účast: 18 kreditů
  • hlavní autor přednášky: 7 kreditů
  • spoluautor přednášky: 5 kreditů


Kredity získané za účast na konferenci a aktivní účast budou členům ČLK připsány automaticky.

Počet kreditů získaných za účast na všech vzdělávacích akcích lze zjistit po přihlášení do Vzdělávacího portálu ČLK.
 

Garance Česká asociace sester

Akce je garantována Českou asociací sester a bylo uděleno souhlasné stanovisko ČAS/218/2022.

Akreditace UNIFY

Unify ČR uděluje souhlasné stanovisko k zařazení akce doceloživotního vzdělávání číslo 22/111 a přísluší jí počet 12 kreditních bodů /CEU/ dle interního předpisu UNIFY ČR.